Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013

Frankfurter Allgemeine-Γερνάει η Ευρώπη

(μετάφραση-μεταφορά Α.Κ)
Σε σημερινό άρθρο, της Γερμανικής εφημερίδας Frankfurter Allgemeine, επισημαίνετε ο κίνδυνος της δημογραφικής γήρανσης της Ευρώπης, λόγω της οικονομικής κρίσης. Το άρθρο έχει τίτλο , «Weniger Kinder wegen der Wirtschaftskrise», «λιγότερα παιδιά λόγω της οικονομικής κρίσης». Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Sven Astheimer, υποστηρίζει, ότι ομάδα επιστημόνων, μελετώντας δημογραφικά στοιχεία, κατέληξαν ότι η ανεργία, οδηγεί σε απότομη γήρανση της Ευρώπης. Η μελέτη έγινε, από το Ινστιτούτο Max Planck και το Πανεπιστήμιο του Lüneburg, Οι επιστήμονες μελέτησαν, τις δημογραφικές εξελίξεις σε 28 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των ετών 2001 και 2011 για τους νέους κάτω των 25 ετών. Πιο ξεκάθαρα το ποσοστό γεννήσεων στην Ισπανία μειώθηκε από 1,47 παιδιά ανά γυναίκα κατά μέσο όρο κατά το ξέσπασμα της κρίσης το 2008, σε μόλις 1,36 το 2011. Όσο αυξάνει το ποσοστό ανεργίας κατά 1 τοις εκατό, το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται στις ηλικίες 15 έως 19, περίπου 0,2 τοις εκατό. Μεταξύ των 20 - έως 24 ετών το ποσοστό μείωσης είναι 0,1 τοις εκατό. Στη νότια Ευρώπη, όπου τα επίσημα ποσοστά ανεργίας των νέων, ξεπερνούν το 50 τοις εκατό (Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία), η μείωση ανάμεσα στο 0,2 -0,3 τοις εκατό...Η Γερμανία αντίθετα, εμφανίζεται δημογραφικά ισχυρή με ποσοστό 2% και επίσης η Γαλλία (ανεξάρτητα του υψηλού ποσοστού ανεργίας), λόγω της κοινωνικής της πολιτικής στο θέμα των γεννήσεων..
Περισσότερα στο… Folgen der Rezession: Weniger Kinder wegen der Wirtschaftskrise - Europas Schuldenkrise - FAZ http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/folgen-der-rezession-weniger-kinder-wegen-der-wirtschaftskrise-12276509.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου